Home  /  หญ้าแฝกหมวกแก๊ป กระเป๋าสะพาน ปิ่นโตหญ้าแฝก

หญ้าแฝกหมวกแก๊ป กระเป๋าสะพาน ปิ่นโตหญ้าแฝก

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก โดยหญ้าแฝกแห้งเมื่อนำแฝกเส้นใหญ่และเส้นเล็กมาควบเกลียวกัน จะกลายเป็นเส้นหญ้าแฝกที่ทั้งเหนียวและแข็งแรง เหมาะกับงานจักสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปทรง โดยฝีมือช่างจักสานผู้เชี่ยวชาญของกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นทั้งในด้านความเหนียวและทนทาน ทั้งยังสามารถต้านเชื้อราได้ดีด้วย จึงเหมาะกับงานจักสาน นอกจากนั้นความพิเศษในเรื่องสีของหญ้าแฝกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ ไปตามระยะเวลาการใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของหญ้าแฝกเช่นกัน ที่อยู่ 153 ม.11 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา  56110 โทร.087-2847506

POST A COMMENT

Write a Review

หญ้าแฝกหมวกแก๊ป กระเป๋าสะพาน ปิ่นโตหญ้าแฝก

ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง พะเยา 56110 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions