Home  /  สวนกาแฟผาแดง 

สวนกาแฟผาแดง 

สวนกาแฟผาแดง  นอกจากนี้หมู่บ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจแห่งนี้ ในทุกปีช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวคอกาแฟเดินทางมาเที่ยวชมสวนกาแฟ ที่มีธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางขุนเขา และลิ้มลองรสชาติของกาแฟของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างคึกคักในทุกปี ซึ่งทางหมู่บ้านก็จะมีซุ้มกาแฟไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกาแฟกันแบบสดๆ ในแหล่งผลิตโดยตรง พร้อมชมความงามของทัศนียภาพของหมู่บ้าน เบอร์ติดต่อ  087-186-0214

POST A COMMENT

Write a Review

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions