Home  /  ผ้าไหม 100%เขียนลายบาติก ผ้าใยประดิษฐ์เขียนลายบาติก เสื้อสำเร็จรูปหญิงเขียนลายบาติก

ผ้าไหม 100%เขียนลายบาติก ผ้าใยประดิษฐ์เขียนลายบาติก เสื้อสำเร็จรูปหญิงเขียนลายบาติก

ผ้าไหม 100%เขียนลายบาติก ผ้าใยประดิษฐ์เขียนลายบาติก เสื้อสำเร็จรูปหญิงเขียนลายบาติก เป็นศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันงดงาม เกิดจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เขียนลวดลายสีสรรและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็นชาตินั้นๆ เช่น การนำเสนอภาพธรรมชาติ ภาพวัฒนธรรม และภาพจากจินตนาการของผู้เขียน เป็นภาพเขียน Free Hand ที่อยู่ เลขที่ 56 หมู่ 13 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทร 06-3135-1965

POST A COMMENT

Write a Review

ผ้าไหม 100%เขียนลายบาติก ผ้าใยประดิษฐ์เขียนลายบาติก เสื้อสำเร็จรูปหญิงเขียนลายบาติก

ตำบล ปง อำเภอปง พะเยา 56140 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions