Home  /  ประเพณีสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลอ่างทอง

ประเพณีสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลอ่างทอง

บ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประชาชนชาวอิสานล้านนาใน ต.อ่างทองพร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ “ รวมพลคนอิสาล้านนา สืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลอ่างทอง “ บุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งที่คนอิสานในไทยหรือลาวถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยมีตำนานเกี่ยวกับพญาคันคากหรือพญาคางคก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งมีการกล่าวถึงการจุดบั้งไฟถวายพญาแถน หรือเทพวัสสการเทพบุตร ซึ่งมีหน้าที่ให้น้ำฝน พญาแถนชื่นชอบบั้งไฟมาก หากหมู่บ้านใดต้องการฝนก็ต้องจุดบั้งไฟถวาย หากไม่จุดก็จะแห้งแล้งฝนไม่ตกอาจจะเกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ จึงได้ยึดถือและปฏิบัติในหมู่ชาวอิสานมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในงาน มีการตั้งขบวนบุญบั้งไฟถวายท้าวผาแดงและนางไอ่, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานล้านนาซึ่งแต่งกายตามแบบอิสานเดิมและการประกวดบั้งไฟซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของงานเลยทีเดียว งานบุญบั้งไฟจะมีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวบ้านปางมดแดงได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม ในช่วงปี 2505 จากนั้นก็เริ่มทยอยย้ายเข้ามาในพื้นที่ จนปัจจุบัน มีชุมชนชาวอิสานเข้ามาอาศัยสืบลูกสืบหลานถึง 8 หมู่บ้าน สำหรับงานบุญบั้งไฟเริ่มครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2544

POST A COMMENT

Write a Review

ประเพณีสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลอ่างทอง

4012 Rural Rd, ตำบล อ่างทอง อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56110 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions