Home  /  ประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้

ประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้

ชุมชนไทลื้อท่าฟ้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อทุกวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี  ณ วัดท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ โดยเริ่มจากชุมชนดำเนินการเองจากงานเล็กๆ  โดยมีกิจกรรมทั้งวัน เช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระสิบสองปันนามหาลาภ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่นำมาจากสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในตำบลสระโดยมีทั้งชาวไทลื้อ ไทยพื้นเมืองและชนเผ่าเมี่ยน กิจกรรมสาธิต เช่น การทอผ้า การทำขนมปาด ขนมดอกซ้อ การแกะสลักไม้ การตัดตุง การทำอาหารไทลื้อ มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ๙ ขบวน คือ ขบวนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขบวนพระสิบสองปันนามหาลาภ ขบวนไม้ค้ำสะหลี ขบวนกลองสะบัดชัย ขบวนการละเล่นของเด็ก ขบวนบายศรี ขบวนแห่ลูกแก้ว ขบวนหอผ้าและขบวนตุง มีกาดคนลื้อที่สามารถเดินซื้ออาหารและสินค้าไทลื้อ นั่งทานอาหารขันโตกชมกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานไทลื้อ การแสดงและการละเล่นของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยประชาชนและผู้ร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดไทลื้อเข้ากับบรรยากาศของงานสงกรานต์วิถีไทย     มีการตานตุงหรือการถวายตุง ใช้วิธีการเชิญตุงยาว ๒๐ วา ขึ้นสู่ยอดเสาไม้บริเวณหน้าวิหาร เป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์ งานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้า อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  จึงเป็นประเพณีสงกรานต์ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสงกรานต์วิถีไทย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทลื้อผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งมีทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ซึ่งที่เมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนาวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เลือนหายไปพร้อมกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมกับการพัฒนาเมือง แต่ชุมชนไทลื้อท่าฟ้ายังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ และในวัดท่าฟ้าใต้ยังมีวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อที่สวยงามซึ่งในประเทศไทยเหลือเพียงไม่กี่แห่ง หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทลื้อสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ที่ชุมชนไทลื้อท่าฟ้า ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

POST A COMMENT

Write a Review

ประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้

พะเยา 56160 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions