Home  /  ประเพณีตานธรรม (ตั้งธรรมประเพณีแบบชาวไทลื้อ)

ประเพณีตานธรรม (ตั้งธรรมประเพณีแบบชาวไทลื้อ)

ประเพณีตานธรรม (ตั้งธรรมประเพณีแบบชาวไทลื้อ) คล้ายกับประเพณีการฟังธรรมของชาวล้านนา แต่เดิมชาวไทลื้อมีการตั้งธรรมปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การตั้งธรรมประเพณี เดือน 9 (ลื้อ) ตรงกับฤดูเข้าพรรษา และการตั้งธรรมหลวง(ตั้งธรรมมหาปาง) เดือน 1(ลื้อ) ตรงกับประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามประเพณีนิยมของชาวล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับสังคม,ชุมชนและกิจของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ ได้กำหนดตั้งธรรมประเพณี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม โดยมีวัดที่จัดประเพณีตั้งธรรมทุกปี ได้แก่ วัดหย่วน ,วัดแสนเมืองมา,วัดดอนไชย,และวัดพระธาตุสบแวน นอกนั้นอาจจะจัดหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้เป็นไปตามความพร้อมของสังคมและชุมชนเป็นสำคัญการตั้งธรรม หรือการตานธรรม ก็คือ การแสดงพระธรรมเทศนา การเทศนาธรรม หรือการเทศน์ของพระสงฆ์นั่นเอง ชาวไทลื้อ เชื่อว่า คนที่ตายไปแล้วยังมีความต้องการในปัจจัยสี่ เหมือนขณะมีชีวิตอยู่ทุกประการ แต่การจะได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้น นอกจากจะได้โดยอาศัยบุญของผู้ตายที่เคยทำไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่ แล้วยังอาจได้รับจากการที่ญาติพี่น้องลูกหลานอุทิศไปให้ผ่านทางพระสงฆ์ โดยเฉพาะหากได้ถวายไปพร้อมกับกัณฑ์ธรรม(กัณฑ์เทศน์) และหอผ้า (เรือนสมมุติ) คล้ายกับประเพณีกงเต๊กแบบชาวจีนนั่นเอง การตานธรรมในงานศพ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งของชาวไทลื้อ ญาติพี่น้องจะจ้างช่างฝีมือดีมาสร้างปราสาท ไม้ไผ่ บุด้วยผ้าฮัมขาว (ผ้าทอพื้นเมืองสีขาว) ชาวไทลื้อเรียกว่า หอผ้า ลักษณะคล้ายกับมณฑปของชาวล้านนาทั่วไป ประดับตกแต่งด้วยตุง ผ้าเจ๊ดน้อย(ผ้าเช็ดหน้า) ผ้าเจ๊ดโหลง(ผ้าสไบพาดไหล่) และดอกไม้ที่สวยงาม ภายในจะบรรจุไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนตาย และธนบัตรเงินตราให้มากที่สุด โดย ทำไม้เสียบ หรือพับเป็นดอกไม้ ปักบนมะพร้าวที่ตกแต่งรูปทรงสวยงาม เรียกพร้าวสุ่ม ปัจจุบันมีการเพิ่มปัจจัยสี่ ตามความจำเป็นในสังคม เช่น ตู้เย็น ทีวี ชุดรับแขก เตาแก็ส พัดลม เตียงนอน หรือโต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ตามฐานะของผู้ตายและตามแต่ญาติพี่น้องจะหามาได้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นกัณฑ์เทศน์ที่สำคัญที่สุดในงานศพของชาวไทลื้อ

POST A COMMENT

Write a Review

ประเพณีตานธรรม (ตั้งธรรมประเพณีแบบชาวไทลื้อ)

ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56110 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions