Home  /  กระเป๋าผ้าปักชาวเขา เสื้อสำเร็จรูปชนเผ่าฮิวเมี่ยน ผ้าปักประดิษฐ์ลายชาวเขา

กระเป๋าผ้าปักชาวเขา เสื้อสำเร็จรูปชนเผ่าฮิวเมี่ยน ผ้าปักประดิษฐ์ลายชาวเขา

กระเป๋าผ้าปักชาวเขา เสื้อสำเร็จรูปชนเผ่าฮิวเมี่ยน ผ้าปักประดิษฐ์ลายชาวเขา ผ้าปักประดิษฐ์ลายชาวเขา เกิดจากภูมิปัญญาในการปักผ้าเป็นผืนไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สื่อแสดงถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าอิ่วเมี่ยน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลวดลายงดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถนำไปประดับตกแต่งกับเสื้อสำเร็จรูปหรือนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า/กระเป๋า ที่อยู่ 116 หมู่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทร. 08-1881-7537

POST A COMMENT

Write a Review

กระเป๋าผ้าปักชาวเขา เสื้อสำเร็จรูปชนเผ่าฮิวเมี่ยน ผ้าปักประดิษฐ์ลายชาวเขา

ซอย 8 ตำบล ควร อำเภอปง พะเยา 56140 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions