โรงพยาบาล

อำเภอจุน

โรงพยาบาลจุน โทร.๐๕๔-๔๐๙-๒๐๐

อำเภอเชียงคำ

โรงพยาบาลเชียงคำ โทร. ๐๕๔-๔๐๕-๐๐๐

อำเภอเชียงม่วน

โรงพยาบาลพะเยาเชียงม่วน โทร.๐๕๔-๔๙๕-๐๑๘

อำเภอดอกคำใต้

โรงพยาบาลดอกคำใต้ โทร.๐๕๔-๔๐๙-๕๐๐

อำเภอปง

โรงพยาบาลปง โทร. ๐๕๔-๔๙๗-๐๓๐

อำเภอภูกามยาว

โรงพยาบาลอำเภอภูกามยาว โทร.๐๕๔-๐๗๙-๘๐๑

อำเภอภูซาง

โรงพยาบาลภูซาง โทร. ๐๕๔-๔๖๕-๑๐๐

อำเภอเมืองพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา โทร. ๐๕๔-๔๐๙-๓๐๐

โรงพยาบาลพะเยาราม โทร.๐๕๔-๔๑๑-๑๑๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง โทร.๐๕๔-๔๑๒-๒๐๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม โทร.๐๕๔-๔๖๑-๑๑๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ โทร.๐๕๔-๔๒๓-๓๖๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น โทร.๐๕๔-๔๒๓-๑๗๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส โทร.๐๕๔-๘๘๙-๘๘๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โทร.๐๕๔-๔๖๑-๐๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง โทร.๐๕๔-๔๖๑-๐๘๗

แผนกอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.๐๕๔-๔๖๖-๗๕๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี โทร.๐๕๔-๔๖๓-๖๗๗

อำเภอแม่ใจ

โรงพยาบาลแม่ใจ โทร. ๐๕๔-๔๐๙-๖๐๐

 3,641 จำนวนคนดูทั้งหมด,  5 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions