หน่วยกู้ภัย

อำเภอจุน

ชุดปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยนรสิงห์ จุน โทร. ๐๘๒-๗๑๕-๕๐๙๙

อำเภอเชียงคำ

หน่วยกู้ชีพพระนั่งดิน อ.เชียงคำ โทร.๐๖๕-๔๘๑-๗๕๙๔,๐๖๕-๓๐๔๔๗๑๘,๐๙๗-๑๑๕-๓๘๑๒

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เชียงคำบรรเทาสาธารณภัย โทร.๐๕๔-๔๕๒-๓๓๓

ศูนย์ข่าวหน่วยกู้ชีพ มูลนิธิสยามรวมใจ โทร.๐๘๕-๓๘๙-๖๘๘๒,๐๘๒-๑๖๒-๕๙๖๑

อำเภอเชียงม่วน

ชมรมกู้ชีพกู้ภัยเชียงม่วน พะเยา โทร.๐๖๓-๕๗๘-๓๔๒๒

อำเภอดอกคำใต้

สมาคมกู้ภัยคุณธรรมแสงทอง โทร.๐๖๒-๖๓๕-๑๔๒๔

อำเภอปง

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยร่มฟ้าอำเภอปง โทร.๐๖๕-๐๓๙-๖๓๗๔

กู้ภัยสว่างพะเยาอำเภอปง โทร.๐๘๑-๘๐๕-๓๘๗๐

อำเภอภูกามยาว

กู้ภัยพุทธญาณร่วมกุศล พะเยา โทร.๑๖๖๙

อำเภอภูซาง

สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล โทร.๐๘๘-๐๖๐-๑๖๖๙

มูลนิธิลือชาพะเยา จุดภูซาง โทร.๐๘๐-๖๗๓-๐๙๑๙

อำเภอเมืองพะเยา

หน่วยกู้ภัยเมืองพะเยา โทร. ๑๖๖๙

มูลนิธิลือชาพะเยา โทร.๐๘๐-๑๓๓-๗๖๗๙

สมาคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ โทร.๐๘๙-๘๕๕-๗๑๘๕

ศูนย์กู้ภัยท่าวังทอง โทร.๐๙๓-๑๕๔-๓๒๙๑

อำเภอแม่ใจ

หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยร่มโพธิ์ พะเยา โทร.๐๘๙-๘๕๐-๒๓๒๖,๐๘๗-๕๔๔๐๕๓๘

 6,211 จำนวนคนดูทั้งหมด,  2 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions