สถานีตำรวจ

อำเภอจุน

สถานีตำรวจภูธร อำเภอจุน โทร.๐๕๔-๔๕๙-๒๓๙

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอเชียงคำ

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียงคำ โทร.๐๕๔-๔๕๑-๔๔๔

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอเชียงม่วน

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียงม่วน โทร.๐๕๔-๔๙๕-๔๙๕,๐๕๔-๔๙๕-๑๐๑

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอดอกคำใต้

สถานีตำรวจภูธร อำเภอดอกคำใต้ โทร.๐๕๔-๔๙๑-๔๔๔

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอปง

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอปง โทร.๐๕๔-๔๙๗-๒๒๒

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอภูกามยาว

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๘๒-๒๕๔

สถานีตำรวจภูธรภูกามยาว โทร.๐๕๔-๘๘๗-๖๖๒,๐๕๔-๘๘๔-๖๖๒

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอภูซาง

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอภูซาง โทร.๐๕๔-๔๖๕-๐๖๙

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอเมืองพะเยา

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา โทร๐๕๔๔๘ ๒๒๕๔

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองพะเยา โทร.๐๕๔-๔๓๑-๑๔๓, ๐๕๔-๔๓๑-๘๘๘

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

อำเภอแม่ใจ

ตำรวจท่องเที่ยว โทร.๑๑๕๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่ใจ โทร.๐๕๔-๔๙๙-๖๐๘

ตำรวจทางหลวง โทร.๑๑๙๓

กองปราบปราม โทร.๑๑๙๕

 4,819 จำนวนคนดูทั้งหมด,  2 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions