การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สำนักงานจังหวัดเชียงราย

เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น.-16.30น.
(ปิดทุกวันหยุดราชการ)

เลขที่ 448/16 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

053-717-433, 053-744674-5

053-717434

www.tourismthailand.org/chiang-rai

www.checkinphayao.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

tatchrai@gmail.com/tatchrai@tat.or.th

 5,924 จำนวนคนดูทั้งหมด,  14 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions