การขนส่งและพาหนะ

รถทัวร์อำเภอภูซางใช้ขนส่งเดียวกับอำเภอเชียงคำ

กรีนบัสเชียงคำ โทร.๐๕๔-๔๑๕-๙๕๒,๐๖๒-๓๑๐-๗๓๓๒

สถานีขนส่งเชียงคำ โทร.๐๘๙-๕๕๙-๖๖๔๓

ที่ทำการบริษัทขนส่ง โทร๐๕๔-๔๑๖-๗๐๒

สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้ โทร.๐๘๘-๒๘๙-๑๙๖๔

 3,438 จำนวนคนดูทั้งหมด,  2 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions