การขนส่งและพาหนะ

รถทัวร์อำเภอแม่ใจใช้ขนส่งเดียวกับอำเภอเมืองพะเยา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๓๑-๑๑๑

สมบัติทัวร์ โทร.๐๙๓-๑๕๗-๙๐๓๕

สยามเฟิสท์ โทร.๐๕๔-๔๘๒-๑๖๒

นครชัยแอร์ โทร.๐๕๔-๔๑๐-๘๔๔

กรีนบัส โทร.๐๕๔-๔๑๐-๖๖๔,๐๖๒-๓๑๐-๗๓๓๐

โชครุ่งทวี โทร.๐๒-๙๓๖-๔๒๗๕

บขส. โทร.๐๒-๕๗๖-๕๕๙๙

วินทัวร์ โทร.๐๒-๙๓๖-๓๗๕๓

คฤหาสน์ทัวร์ โทร.๐๒-๙๓๖-๓๕๓๑

การขนส่งและพาหนะ

เครื่องบิน

ไลอ้อนแอร์ ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๒-๕๒๙-๙๙๙๙

แอร์เอเชีย ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๒-๑๑๗-๔๒๒๙,๐๔๔-๐๐๗-๔๒๙,๐๒-๐๗๖-๔๘๑๐

นกแอร์ ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๒-๑๔๙-๗๒๔๓

การบินไทย ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๒-๓๕๖-๑๑๑๑

ไทยสมายล์ ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๙๕-๕๐๘-๑๐๖๓

บางกอกแอร์เวย์ ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๒-๒๗๐-๖๖๙๙

vietjet air ลงเชียงราย-เชียงใหม่ โทร.๐๖๔-๙๓๒-๕๕๐๕

เบอร์CELL CENTER ทุกสายการบิน

โทร. ๐๖๔-๙๓๒-๕๕๐๕,๐๙๕-๕๐๘-๑๐๖๓,๐๖๕-๘๓๐-๘๔๐๘,๐๙๕-๒๕๓-๕๕๕๑,๐๙๕-๓๙๖-๓๙๒๕

 4,227 จำนวนคนดูทั้งหมด,  5 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions